THÉBA Művészeti Akadémia Budapest, VII. Rákóczi út 54. 
Telefon: +36 1 787 6674  
Mobil: +36 30 999 4828  
e-mail: iskola@theba.info  

Menü

Színház az
                 egész világ

GK-Press.hu; telepress.hu -
                  online hírportál

Érettségi utáni művészeti szakképzés
táncművészet, színművészet, ének, képzőművészet, film

THÉBAA THÉBA MŰVÉSZETI AKADÉMIA egy összművészeti szakiskola.
Andor Edit operaénekes, pedagógus alapította 1981-ben.
Az iskola fenntartója a THÉBA Stúdió ─ Andor Alapítvány.

Az iskola elnevezése betűszó: a Tánc – Helyzetgyakorlatok – Ének – Beszéd – Artisztikum szavak kezdőbetűiből, és utal az ókori görög Théba városához fűződően is a művészetekre, és a görög oktatás és nevelés alapelveire, melyek szerint a szellemi és testi képességeket együttesen, sokoldalúan kell fejleszteni, mert így érhetjük el a test és lélek harmóniáját, ami a kiegyensúlyozott egyéniség alapja. Az artisztikum szó jelentése pedig: művészi megformáltság, a művészet körébe tartozó dolgok, tárgyak, fogalmak összessége.
Az iskola érettségizetteket képez a legkülönbözőbb művészeti ágakban. Egy képességfelmérő felvételit követően az oktatás elméleti és gyakorlati órákból áll. A különböző szakokról részletesebben a menüpontokra kattintva lehet tájékozódni. Sikeres záróvizsga után az iskola OKJ-s bizonyítványt ad.

Évvégi koncert és magánének szakvizsga
2016. június 22. 18h
Erzsébetvárosi Önkormányzat Művelődési Háza
Budapest VII. Wesselényi u.17.

A vizsgabizottság elnöke: Pitti Katalin operaénekes, a Magyar Állami Opera nagykövete

A koncerten elhangzik:
Mikor Csíkból elindultam – népdal, Lajtha László feldolg.
Bellini: Norma – Casta Diva
Verdi: Un ballo in maschera, Oscar: Saper vorreste
Debussy: Nuit d' étoiles
Mozart: Ridente la calma
Delibes: Chanson espagnole
    énekli: Andor Edit
Brahms: Bölcsődal
Stradella: Pietá Signore
Bizet: Carmen – Habanera
Mozart: Cosi fan tutte – Despina áriája
César Franck: Panis Angelicus
    énekli: Csikós Zsuzsanna
Mozart: Figaro házassága – Porgi amor
Kerekes János: Milyen volt szőkesége...
Kesztler Lőrinc: Hegyek völgyek között...
Henry Purcell: Jöjj bűvös éj!
Franz Schubert: Frühlingstraum
G. B. Pergolesi: Stabat Mater – Quies est homo
    énekli: Lévárdi Veronika

Zongorán kísér: Baráz Ádám, Hegedűs Valér

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


A THÉBA Művészeti Akadémia végzős növendékeinek kiállítása – festmények, grafikák, díszlettervek
2016. május 31. - június 25. a Bethlen téri Színházban
Budapest VII. Bethlen Gábor tér 3.

A THÉBA Művészeti Akadémia végzős fotós növendékeinek kiállítása az iskola termeiben
2016. június 1-5.

M.Shisgal: Gépírók 2016. június 7. 14:00 a THÉBA Művészeti Akadémia nagytermében
Budapest VII.Rákóczi út 54.

Neil Simon: Furcsa pár (női változat) 2016. június 8. 14:00
Vasas Műv.Ház Budapest VIII. Kőfaragó u. 12.

Jean Genet: Cselédek
2016. június 8. 17:30 (az iskola nagytermében)

Magánének szakvizsga: június 22.18 h
Budapest VII. Wesselényi u. 17. 

Felvételi: június 27. 14:00 h minden szakra: színész, énekes, táncos, festő, grafikus, fotós, operatőr, szcenikus, divattervező szakok mellett most újabb tanfolyamok és szakképzések indulnak.
THÉBA Művészeti Akadémia (Bp. VII. Rákóczi út 54.)

A jelentkezési lap letölthető word és pdf formátumban is.
 
Folyamatosan lehet jelentkezni lakberendező, szcenikus, grafikus, divattervező, jelmeztervező, díszlettervező, fotográfus, színész  és mozgóképgyártó szakokra, a 2. évfolyamra is.
Tanfolyamok: esti felkészítő a színész, képzőművészeti, zenei és filmes  felsőoktatáshoz.

Általános információ:

Iskolánk besorolása: érettségi utáni szakképzőiskola közép- és felsőfokú OKJ-s szakképző évfolyamokon.

A képzések időtartam: kezdők számára 2 tanév, különbözeti vizsgával 1 év. Ráépülő felsőfokú képzés – 1 év. 
Munkarend: nappali/esti/távoktatás/magántanuló/egyéni alternatív órarend.
Tandíj: a felvett órák és munkarend függvényében 12.000 – 40.000.- Ft/hónap (120.000-400.000/tanév) Lehetséges 1-1 tanóra felvétele is kurzusszerűen (creatív writing - írói kurzus, vallástörténet, varrás, beszédtechnika, színházi tánc, festés, stb.). A legmagasabb tandíj tartalmazza a teljes szakképzést, az esetlegesen áthallgatott órák/ kurzusok díját és egy szakvizsga díját is.                    
A jelenlegi állami döntések értelmében nincs lehetőség iskolánkban térítésmentes oktatásra. Az állami dotáció elmaradásával szponzoráció és pályázatok hiányában a működés csak a tandíjakból lehetséges. Jelenlegi tudomásunk szerint a térítésmentes képzéseket a KLIK, majd annak esetleges megszűnésével a most alakuló állami szakképző központok számára osztották ki. Ezzel a központosított ingyenes „tömegoktatással” szemben az alábbiakat tudjuk biztosítani:

1. Magas színvonalú, diák központú, egyéni oktatás. 34 éves gyakorlattal már bizonyítottuk, hogy a művészeti életben jelenleg is aktív művész-tanárok kis létszámú 2-11 fős csoportoknak az egyéni képességeket figyelembe vevő, eredményes  oktatást nyújtanak.
2. A diákok igénye szerint a fő OKJ-s szak mellett több kiegészítő kurzust indítunk, melyek tágítják a munkalehetőségetket: képregény alkotás, musical, operett, stand-up, színházi fotós, fotóriporter, egyházi képzőművészet (freskó, üveg...), idegen nyelvek, stb. Ezekre a kurzusokra nem kell plusz tandíjat fizetni.
3. Egy tandíjjal több szak is elvégezhető, mivel bármely csoportos óra látogatható (a ráépülő szakok órái is).
4. Egyéni alternatív munkarendet alakítunk ki a vidéken élő, kötött munkahelyen dolgozó, egyetemen tanuló vagy családi kötöttségekkel rendelkező, esetleg már művészeti tevékenységet folytató jelentkezők számára.   
5. A szakvizsga díját a tandíj tartalmazza. Az iskola számára hozott szponzorációt megbeszélés szerint a tandíjba beszámítjuk.

Mottó: Professzionális képzés - családias légkörben.

A felvételi szintfelmérés menete:

Minden felvételizőtől kérjük:
a kitöltött jelentkezési lap beadását
érettségi bizonyítvány másolatát
nyilatkozatot az előző szakképesítésekről
a portfólió beadását (önéletrajz, tanulmányok, motiváció, eddigi tevékenység, esetleg szakmai tevékenység)
motivációs beszélgetést (általános intelligencia és tájékozottság felmérése)
Fotográfus- és fotótermék kereskedő, grafikus, festő, színháztechnikus- szcenikus, divat- és stílustervező, dekoratőr:
portfólió bemutatása
saját munkák bemutatása (tanulmány-rajzok, fotók, szakmai munkák)
a tanár által kijelölt felvételi vizsgamunka: szakmák szerint szabadkézi rajz, vagy fotó, vagy egy terv vázlatának felskiccelése
motivációs beszélgetés
Mozgóképgyártó, operatőr:
portfólió bemutatása
saját munkák bemutatása (2-3 perces video felvételek, 5-6 foto)
motivációs beszélgetés
Táncos (klasszikus balett vagy színházi táncos):
(gyakorló ruha, cipő/balettcipő/vastag zokni – nem elfelejtendő!!!)
Portfólió bemutatása
Motivációs beszélgetés
Tánckészségek és képességek vizsgálata:
testalkat és fizikai adottságok vizsgálata: arányos test, szép tartás, ízületek mozgásterjedelme, tágság, hajlékonyság, rugalmasság felmérése
ritmusérzék, zenei készségek felmérése
koordinációs-, mozgásfelfogó- és művészi készség vizsgálata a klasszikus balett és modern tánc alapvető mozgásanyagán keresztül. A vizsgáztató tanár által bemutatott gyakorlatok, gyakorlatsorok megismétlése.
A II. évfolyamra jelentkezők számára a fentieken felül:
Előre betanult, szabadon választott, maximum 2 perces koreográfia bemutatása zenekísérettel (a felvételiző által CD-n hozott hanganyagra).
Improvizáció – a tanár által megadott stílusban.
Gyakorlatos színész:
Hozott anyag jegyzéke és a kinyomtatott szöveg leadása (minimum 6 vers, 3 monológ), musical szakosoknak a dalok jegyzéke, kottája, vagy kíséret digitális eszközön (min. 4 dal, amiből 2 lehet más műfajból)
portfólió bemutatása
a felvételiztető tanár által kiválasztott vers, monológ előadása, majd közös munka a szövegen (szövegértelmezés, előadásmód, intonáció, hanglejtés, értelmi-érzelmi hangsúlyok, beszédtechnika)
hangi adottságok felmérése: skálák a tanár vezetésével, 1-2 egyszerű dal előadása
improvizációs helyzetgyakorlatok a tanár által adott témára
motivációs beszélgetés
Klasszikus énekes/zenész, jazz énekes/zenész, népi énekes/zenész:
hozott anyag jegyzékének kottáinak/digitális kíséretnek leadása (min. 5 dal, ebből 3 dal/ária a választott műfajban, 2 dal lehet más műfajból)
portfólió bemutatása
hangi adottságok, hangterjedelem  felmérése: skálák a tanár vezetésével
a tanár által kiválasztott dalok előadása (zongora kísérőről az iskola gondoskodik)
szolfézs-zeneelmélet szintfelmérés
motivációs beszélgetés
Non-profit menedzser:
portfólió bemutatása
motivációs beszélgetés
II. évfolyamra is lehet jelentkezni minden szakon, feltétel:
egyéni szintfelmérés
különbözeti vizsga az I. évfolyam kötelező tantárgyaiból (ehhez felkészülési időt biztosítunk)
az iskolán kívüli kötelező szakmai gyakorlat megléte,  vagy biztosításának lehetősége
Figyelem! A jelmeztervező, díszlettervező, lakberendező, színész II. - ráépülő szakok, tehát előfeltétel az alapszak elvégzése. Amennyiben ez nincs meg, egyéni megbeszélés dönti el, hogy ezt hogyan lehet bepótolni idő- és költségkímélő módon.

Bíztató szavak a rosszul vizsgázóknak: ha a felvételi szintfelmérés előképzettség vagy a felkészülés hiánya miatt nem mutat megfelelő eredményt, fél éves tanulmányi szerződéssel lehetőséget és a tanév közben segítséget adunk a félévi vizsgákig a hiányok pótlására, a felzárkózásra. Akik még nem rendelkeznek  érettségi bizonyítvánnyal, de pótló vizsgájuk folyamatban van, részt vehetnek a képzésben szeptembertől.

Érdeklődés: 06-30-999 4828
e-mail: iskola@theba.info

A jelentkezési lap letölthető word és pdf formátumban is.


Vizsgaelőadás:

Színészmesterség  vizsga, I. évfolyam
2016. május 30. 16 óra
Helyszín: THÉBA Próbaterem; Budapest, VII. Rákóczi út 54.

Vizsgáznak: a gyakorlatos színész I. évfolyam növendékei:
Cs. Szabó Viktória, Ecsedi Zoltán Al-Subhein Nidal
A jelenetekben fellép még Hudák Réka, II. évfolyam

Jelenetek:

Szophoklész: Antigoné
Jelenet: Az őr jön Antigonét vezetve...
Karvezető, Őr, Antigoné, Kreón

Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok
III. felvonás I.szín: Add a kezed..
Olívia, Viola

Spiró György: Csirkefej
VI. jelenet: Csitri, Bakfis

Témavezető tanár: Grossen Györgyi
Smink és haj: Basilides Anna
Fotó: Kadosa Zoltán

Köszönet:
Purtczl Bettina viselettörténet, divat- és stílus szaktanárnak jelmeztárának számunkra történt megnyitásáért;
Húros Annamária jelmeztervező szaktanárának színházi kosztümjeinek rendelkezésre bocsátásáért!

Pantomim Workshop a THÉBA Művészeti Akadémián: • Radim Vízváry cseh pantomim rendező, koreográfus a Divadlo Pantomimy társulat tagja,
 • mim workshop gyakorlati foglalkozást tart november 23 -án 10-14 óráiga THÉBA Művészeti Akadémián (Budapest VII. Rákóczi út 54.)
 • A részvétel térítésmentes - művészi mozgás előképzettség szükséges.
 • Házigazda: Kárpáthy Zoltán pantomim művész, a THÉBA Művészeti Akadémia tanára
 • Jelentkezés: mime.classic@index.hu

Radim Vízváry: mim, performer, director, and teacher mimografA színjátszás technikája – színésztréning Mihail Csehov módszere szerint:

ElőadóművészetElőadóművészet
színész - OKJ 52 212 02 0010 52 02
musicalszínész - OKJ 52 1832 03
klasszikus- és dalénekes -
OKJ 54 212 04 0010 54 03
jazzénekes - OKJ 54 212 03 0010 54 01
táncművész - OKJ 54 212 07 0010 54 04
pantomimművész - OKJ 54 212 06 0000 00 00
sminkes-maszkos - (tanfolyam)
Rock Akadémia - a Roland cég támogatásával
KépzőművészetKépzőművészet
festő - OKJ 54 211 08 0010 54 01
grafikus - OKJ 54 211 09 0010 54 01
szobrász - OKJ 54 211 15 0010 54 03
egyházi képzőművész
díszlet- és jelmeztervező -
OKJ 54 211 05 0000 00
divattervező - OKJ 54 211 07 0000 00 00
bábkészítő - OKJ 52 212 02
fotográfus - OKJ 54 211 01 0000 00 00
Patyomkin
                          páncélosFilmművészet
Mozgóképgyártó - OKJ 52 1842 02
Televízióműsor-gyártó szakasszisztens -
OKJ 55 341 01 001055 03
Leonardo
                         da VinciMűhely
Basilides Művészeti Műhely
  művészetpedagógiai online folyóirat
  mozgókép stúdió


Telenor
Ericsson
Roland
Zetapress
                           Hírügynökség

föl


OM: 102464

A THÉBA Stúdió – Andor Alapítvány azért jött létre, hogy a művészetek segítségével támogassa az emberi önmegvalósítást, személyiségfejlesztést, biztosítsa a művész- szakképzés magas színvonalú működését, az oktatás megújítását, lehetőséget biztosítson a pályakezdő művészeknek a kreatív alkotó munkához, elősegítse a művészeti és művész-pedagógiai tudományos kutatásokat.Célcsoportjainak tekinti azokat a fiatalokat, akik érdeklődnek, illetve elkötelezettek a művészetek iránt és beállítódásuk alapján a megszerzett tudás birtokában a későbbiekben a művészi értékeket átadják környezetüknek, beépítik környezetükbe, azaz megőrzésükhöz továbbfejlesztésükhöz hozzájárulnak.

Művészeti,
                         pedagógiai folyóirat

Google


WWW THÉBA


THÉBA
                  Művészeti
Intercambios de
           enlaces
OsvátA
Design downloaded from free website templates